Bài kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tin học 8 - Mã đề 227

Câu 4: Biểu thức khi chuyển sang dạng các ký hiệu trong Pascal là:

A. x + 5/2x B. (x + 5)/2x C. (x + 5)/2*x D. (x +5)/(2*x)

Câu 5: Những câu lệnh nào sau đây viết sai quy định của Pascal?

A. if x = a then x:= x + 15;

B. if a > b then begin max:= a; min:= b; end;

C. if a > b then max:= a else max:= b;

D. if x := a then x:= x + 15;

Câu 6: Pascal quy định mỗi giá trị thuộc kiểu kí tự Char phải được đặt trong hai dấu:

A. nháy đơn, ví dụ: ‘A’, ‘9’ . B. nháy kép, ví dụ: “A”, “9” .

C. ngoặc vuông, ví dụ: [A], [9] . D. ngoặc đơn, ví dụ: (A), (9) .

Câu 7: Giá trị của biểu thức -5 MOD 2 là:

A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY