Bài kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tin học 8 - Mã đề 223

Câu 6: Chức năng của lệnh Writeln(‘CHAO CAC BAN’); là:

A. Hiển thị dòng chữ CHAO CAC BAN ra màn hình

B. Hiển thị dòng chữ CHAO CAC BAN ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo

C. Hiển thị giá trị các đối tượng ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo

D. Hiển thị giá trị các đối tượng ra màn hình

Câu 7: Giá trị của biểu thức -5 MOD 2 là:

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

Câu 8: Những câu lệnh nào sau đây viết sai quy định của Pascal?

A. if a > b then max:= a else max:= b;

B. if x := a then x:= x + 15;

C. if a > b then begin max:= a; min:= b; end;

D. if x = a then x:= x + 15;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY