Bài kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019 môn Tin học 8 - Mã đề 867

Câu 3: Hãy cho biết câu nào nói sai khi mô tả tác dụng của các lệnh sau:

A. : đặt bút vẽ xuống.

B. : xóa màn hình đồ họa.

C. : nhấc bút vẽ lên.

D. : thay đổi cỡ nét vẽ một lượng tùy ý

Câu 4: Hãy cho biết câu nào nói sai khi mô tả tác dụng của các lệnh sau:

A. : lệnh say(nói) trong nhóm lệnh Looks, lệnh này sẽ làm cho nhân vật nói “Hello”.

B. : lệnh này sẽ làm cho nhân vật nói “Hello” và dừng 5 giây trước khi câu nói này biến mất.

C. : là một biểu thức nối hai nội dung trong nó thành một nội dung duy nhất, cụ thể lệnh này cho giá trị là Hello world.

D. : lệnh ask(hỏi) làm xuất hiện dòng nhập dữ liệu cho biến ở bên dưới sân khấu, đồng thời đưa ra màn hình thông báo và chờ đợi người dùng nhập dữ liệu vào dòng này.

Câu 5: Hãyđọc kĩ nội dung dưới đây rồi chọn phương án đúng nhất về trình tự các bước giải quyết một bài toán bằng Scratch?

(1) Tính toán giá trị cho các biến bằng cách tạo các biểu thức và dùng lệnh set để gán biểu thức cho biến .

(2) Nhập dữ liệu- tạo ra cuộc hội thoại người –máy để thực hiện công việc nhập dữ liệu cho các biến bằng cách dùng cặp lệnh ask và set .

(3) Đưa dữ liệu kết quả ra màn hình bằng cách sử dụng kết hợp biểu thức join với lệnh say hoặc say for secs để đưa ra màn hình các dữ liệu.

Phương án chọn đúng nhất là:

A. (1)  (2)  (3). B. (1)  (3)  (2). C. (2)  (3)  (1). D. (2)  (1)  (3).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY