Bài kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019 môn Tin học 8 - Mã đề 865

Câu 2: Hãy cho biết câu nào nói sai khi mô tả tác dụng của các lệnh sau:

A. : lệnh này chỉnh kiểu quay thành trên- dưới

B. : là một biểu thức thuộc nhóm lệnh cảm biến, có giá trị đúng hoặc sai tùy theo nhân vật có chạm cạnh của sân khấu hay không.

C. : Lệnh điều khiển này cho phép thực hiện một hay một nhóm lệnh cụ thể ở bên trong nó, trên từ else nếu điều kiện kèm theo có giá trị đúng còn nếu điều kiện kèm theo có giá trị sai thì thực hiện một hay một nhóm lệnh cụ thể ở bên dưới từ else.

D. : lệnh này yêu cầu dừng lại, nghỉ 1 giây rồi thực hiện tiếp.

Câu 3: Hệ tọa độ sân khấu là gì?

A. Hệ tọa độ sân khấu là một mặt phẳng tọa độ có gốc trùng với tâm của sân khấu và có các trục tọa độ song song với các cạnh của sân khấu.

B. Hệ tọa độ sân khấu là một hệ trục tọa độ Oxy có gốc trùng với tâm của sân khấu và có các trục tọa độ song song với các cạnh của sân khấu.

C. Hệ tọa độ sân khấu là một mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy có gốc trùng với tâm của sân khấu.

D. Hệ tọa độ sân khấu là một mặt phẳng tọa độ với hệ trục tọa độ Oxy có gốc trùng với tâm của sân khấu và có các trục tọa độ song song với các cạnh của sân khấu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY