Bài kiểm tra 1 tiết - Tin học lơp 10

Câu 5 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân?A_ 1101010B_ 1010010 C_ 0011111 XD_ 1100110Câu 6 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ trong hệ thập phân? A_ 11010111 B_ 01000001 XC_ 10010110 D_ 10101110

Câu 5 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân?

A_ 1101010

B_ 1010010

C_ 0011111 X

D_ 1100110

Câu 6 : Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ trong hệ thập phân?

A_ 11010111

B_ 01000001 X

C_ 10010110

D_ 10101110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY