Bài giảng Tin - Truy vấn dữ liệu

Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.Các bước để tại mẫu hỏi: 6 bướcChọn dữ liệu nguồn (Các bảng và mẫu hỏi khác) cho mẫu hỏi.Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào câu hỏi.Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc các bản ghi.Chọn các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.Tạo các trường tính toán từ các trường đã có.Đặt điều kiện gộp nhóm.Chú ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.

Các bước để tại mẫu hỏi: 6 bước

Chọn dữ liệu nguồn (Các bảng và mẫu hỏi khác) cho mẫu hỏi.

Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào câu hỏi.

Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc các bản ghi.

Chọn các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

Tạo các trường tính toán từ các trường đã có.

Đặt điều kiện gộp nhóm.

Chú ý: Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY