Bài giảng môn Quản trị sản xuất

HOẠCH ĐỊNH LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT Trong quá trình sản xuất hoặc thực hiện các dịch vụ, chúng ta cần tiến hành nhiều công việc khác nhau. Điều này đòi hỏi sự điều hành, sắp xếp sao cho khoa học, hợp lý, chặt chẽvào những lúc cao điểm và ngay cảnhững lúc rảnh rỗi. Điều độsản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo các công việc được thực hiện với hiệu quảcao nhất, cụthểlà thời gian thực hiện nhanh nhất, ít tốn kém nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất đồng thời giữ được mức độphục vụkhách hàng tốt nhất. Chúng ta sẽkhảo sát dưới đây các nội dung liên quan đến việc sắp xếp thứtựtối ưu trong sản xuất, dịch vụvà phương pháp phân công công việc đối với hệthống săn xuất theo quá trình.Hệthống sản xuất theo quá trình là một hình thức tổchức theo chức năng với các bộphận sản xuất hoặc trung tâm sản xuất trên cơsởcác loại thiêt bịhoặc tác nghiệp chuyên biệt. Ví dụ: Khoan, rèn, tiện hay lắp ráp. Dòng sản phẩm qua các bộphận theo lô phụthuộc vào các đơn hàng riêng lẻ(có thểcác đơn hàng đểlưu kho hay các đơn hàng do khách hàng đặt). Việc hoạch định và kiểm soát hoạt động của hệthống này bao gồm các công việc sau: •Xác định thứtự ưu tiên cho từng đơn hàng và đo lường tầm quan trọng của nó nhằm sắp xếp thứtựcác đơn hàng cần sản xuất ởtừng máy, từng bộphận sản xuất. •Lập danh sách các công việc cần giải quyết ởtừng máy, từng bộphận sản xuất, giúp cho các bộphận giám sát biết được đơn hàng được thực hiện ở đâu, khi nào, ưu tiên ra sao và lúc nào cần hoàn thành. •Kiểm soát đầu vào, ra ởtất cảcác bộphận sản xuất, điều này có nghĩa là phát triển thông tin vềcách thức công việc lưu chuyển giữa các bộphận sản xuất. • Đo lường hiệu quả, mức độsửdụng máy móc ởtừng bộphận sản xuất và sức sản xuất của các công nhân.

HOẠCH ĐỊNH LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT

Trong quá trình sản xuất hoặc thực hiện các dịch vụ, chúng ta cần tiến hành nhiều công việc khác

nhau. Điều này đòi hỏi sự điều hành, sắp xếp sao cho khoa học, hợp lý, chặt chẽvào những lúc cao điểm và ngay cảnhững lúc rảnh rỗi.

Điều độsản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo các công việc được thực hiện với hiệu quảcao nhất, cụ

thểlà thời gian thực hiện nhanh nhất, ít tốn kém nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất đồng thời giữ được mức độphục vụkhách hàng tốt nhất.

Chúng ta sẽkhảo sát dưới đây các nội dung liên quan đến việc sắp xếp thứtựtối ưu trong sản xuất,

dịch vụvà phương pháp phân công công việc đối với hệthống săn xuất theo quá trình.Hệthống sản xuất theo quá trình là một hình thức tổchức theo chức năng với các bộphận sản xuất hoặc trung tâm sản xuất trên cơsởcác loại thiêt bịhoặc tác nghiệp chuyên biệt.

Ví dụ: Khoan, rèn, tiện hay lắp ráp. Dòng sản phẩm qua các bộphận theo lô phụthuộc vào các đơn

hàng riêng lẻ(có thểcác đơn hàng đểlưu kho hay các đơn hàng do khách hàng đặt). Việc hoạch định và kiểm soát hoạt động của hệthống này bao gồm các công việc sau:

•Xác định thứtự ưu tiên cho từng đơn hàng và đo lường tầm quan trọng của nó nhằm sắp xếp thứtự

các đơn hàng cần sản xuất ởtừng máy, từng bộphận sản xuất.

•Lập danh sách các công việc cần giải quyết ởtừng máy, từng bộphận sản xuất, giúp cho các bộ

phận giám sát biết được đơn hàng được thực hiện ở đâu, khi nào, ưu tiên ra sao và lúc nào cần

hoàn thành.

•Kiểm soát đầu vào, ra ởtất cảcác bộphận sản xuất, điều này có nghĩa là phát triển thông tin về

cách thức công việc lưu chuyển giữa các bộphận sản xuất.

• Đo lường hiệu quả, mức độsửdụng máy móc ởtừng bộphận sản xuất và sức sản xuất của các

công nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY