Bài giảng Kinh tế vĩ mô cơ bản

Hốcách GDP và sốnhân Hốcách GDP: sựkhác biệt hay chênh lệch giữa chi tiêu ởmức GDP cân bằng với GDP ởmức toàn dụng. ƒ Hốcách suy thoái(recessionary gap) – chênh lệch của mức chi tiêu mong muốn theo mức sản lượng toàn dụng thấp hơn mức sản lượng toàn dụng. ƒ Hốcách lạm phát(inflationary gap) – chênh lệch của mức chi tiêu mong muốn theo mức sản lượng toàn dụng vượt qua mức sản lượng toàn dụng. Sốnhân đơn giản:là sốnhân theo đó một sựthay đổi ban đầu của chi tiêu sẽtạo ra một sựthay đổi tổng chi tiêu được hình thành sau một loạt các vòng chi tiêu kéo theo. ƒ Sốnhân = 1/MPS hay 1/(1 – MPC). Điều chỉnh hốcách: ƒ Quan điểm Keynes– can thiệp của chính phủ. ƒ Quan điểm cổ điển – không cần can thiệp của chính phủ.

Hốcách GDP và sốnhân

Hốcách GDP: sựkhác biệt hay chênh lệch giữa chi tiêu ởmức GDP cân bằng với GDP ở

mức toàn dụng.

ƒ Hốcách suy thoái(recessionary gap) – chênh lệch của mức chi tiêu mong muốn theo

mức sản lượng toàn dụng thấp hơn mức sản lượng toàn dụng.

ƒ Hốcách lạm phát(inflationary gap) – chênh lệch của mức chi tiêu mong muốn theo

mức sản lượng toàn dụng vượt qua mức sản lượng toàn dụng.

Sốnhân đơn giản:là sốnhân theo đó một sựthay đổi ban đầu của chi tiêu sẽtạo ra một sự

thay đổi tổng chi tiêu được hình thành sau một loạt các vòng chi tiêu kéo theo.

ƒ Sốnhân = 1/MPS hay 1/(1 – MPC).

Điều chỉnh hốcách:

ƒ Quan điểm Keynes– can thiệp của chính phủ.

ƒ Quan điểm cổ điển – không cần can thiệp của chính phủ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY