Bài giảng Dao động kỹ thuật

Hiệntượng pháchởđây xuấthiệnkhi tầnsốkíchđộngΩ1khá gầntầnsốkíchđộngΩ2.Vàởphầntrướctacũng thấy: hiệntượng phách xuấthiệnkhi tầnsốcủalựckíchđộngΩkhá gầntầnsốriêng ωocủahệ.Tuy nhiên, nếu quan tâm đếnlựccản thì daođộng tựdo sẽtắtdần, và do đó theo thờigianhiệntượng phách cũng sẽmấtđi.(hình vẽdưới):

Hiệntượng pháchởđây xuấthiệnkhi tầnsốkíchđộngΩ1

khá gầntầnsốkíchđộngΩ2.

Vàởphầntrướctacũng thấy: hiệntượng phách xuấthiện

khi tầnsốcủalựckíchđộngΩkhá gầntầnsốriêng ωocủahệ.

Tuy nhiên, nếu quan tâm đếnlựccản thì daođộng tựdo

sẽtắtdần, và do đó theo thờigianhiệntượng phách cũng

sẽmấtđi.(hình vẽdưới):

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY