Bài giảng Công nghệ tính toán mềm ( Soft Computing technology )

Có thểnói trong lĩnh vực điều khiển, bộPID được xem nhưmột giải pháp đa năng cho các ứng dụng điều khiển Analog cũng nhưDigital. Theo một nghiên cứu cho thấy có khoảng hơn 90% các bộ điều khiển được sửdụng hiện nay là bộ điều khiển PID. Bộ điều khiển PID nếu được thiết kếtốt có khảnăng điều khiển hệthống với chất lượng quá độtốt (đáp ứng nhanh, độvọt lốthấp) và triệt tiêu được sai sốxác lập. Việc thiết kếbộPID kinh điển thường dựa trên phương pháp Zeigler-Nichols, Offerein, Reinish Tuy nhiên nếu đối tượng điều khiển là phi tuyến thì bộ điều khiển PID kinh điển không thể đảm bảo chất lượng điều khiển tại mọi điểm làm việc. Do đó để điều khiển các đối tượng phi tuyến ngày nay người ta thường dùng kỹthuật hiệu chỉnh PID mềm (dựa trên phầm mềm), đây chính là cơsởcủa thiết kếPID mờhay PID thích nghi.

Có thểnói trong lĩnh vực điều khiển, bộPID được xem nhưmột giải pháp

đa năng cho các ứng dụng điều khiển Analog cũng nhưDigital. Theo một

nghiên cứu cho thấy có khoảng hơn 90% các bộ điều khiển được sửdụng

hiện nay là bộ điều khiển PID. Bộ điều khiển PID nếu được thiết kếtốt có

khảnăng điều khiển hệthống với chất lượng quá độtốt (đáp ứng nhanh, độ

vọt lốthấp) và triệt tiêu được sai sốxác lập.

Việc thiết kếbộPID kinh điển thường dựa trên phương pháp Zeigler-Nichols, Offerein, Reinish Tuy nhiên nếu đối tượng điều khiển là phi

tuyến thì bộ điều khiển PID kinh điển không thể đảm bảo chất lượng điều

khiển tại mọi điểm làm việc. Do đó để điều khiển các đối tượng phi tuyến

ngày nay người ta thường dùng kỹthuật hiệu chỉnh PID mềm (dựa trên

phầm mềm), đây chính là cơsởcủa thiết kếPID mờhay PID thích nghi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY