Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn

Dòng điện là dòng chuyển động có hướng củacác hạtmang điện dưới tác dụng củađiện trường ngoài. Vận tốc của tập thểelectron dưới tác dụngcủađiện trường ngoài phải có thành phần khác 0 dọc theo phương củađiện trường . Trong một vùng hoàn toàn đầy electron , các electronchỉ cóthể thay đổi vị trí cho nhau và dọc theo một chiều nào đó, vectơ vận tốc tổng cộng bằng 0. Khi đặt điện trường lên tinh thể , electron có thể thu được năng lượngkhi chuyển động trongtrường đó. Năng lượng màelectron thu được trên quãng đường bay tự do L bằng eEL. Trên thực tế eEL <

Dòng điện là dòng chuyển động có hướng củacác hạtmang

điện dưới tác dụng củađiện trường ngoài. Vận tốc của tập thể

electron dưới tác dụngcủađiện trường ngoài phải có thành

phần khác 0 dọc theo phương củađiện trường .

Trong một vùng hoàn toàn đầy electron , các electronchỉ có

thể thay đổi vị trí cho nhau và dọc theo một chiều nào đó, vectơ

vận tốc tổng cộng bằng 0.

Khi đặt điện trường lên tinh thể , electron có thể thu được

năng lượngkhi chuyển động trongtrường đó. Năng lượng mà

electron thu được trên quãng đường bay tự do L bằng eEL. Trên

thực tế eEL <

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY