Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch Sa Pa tới định hướng nghề nghiệp của cha mẹ cho con cái hiện nay

ĐẶT VẤN ĐỀ 0

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: 9

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 9

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 9

2. Những khái niệm công cụ 9

2.1. Khái niệm gia đình 9

2.2. Khái niệm nghề nghiệp 10

2.3. Khái niệm định hướng 10

2.4. Khái niệm định hướng nghề nghiệp của cha mẹ và con cái 10

2.5. Khái niệm nghề nghiệp 10

2.6. Khái niệm cha mẹ 10

3. Cơ sở lý luận 11

CHƯƠNG II: 12

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 12

1. Kết quả nghiên cứu 12

1.1. Sơ lược địa bàn nghiên cứu 12

1.2. Cha mẹ định hướng cho con ở thị trấn Sa Pa trong giai đoạn hiện nay 13

1.3. Nghề nghiệp của cha mẹ hiện tại là nhân tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của con cái 17

1.4. Trình độ học vấn của cha mẹ là nhân tố quyết định quan trọng trong phần định hướng 19

1.6. Kết luận 22

2. Giải pháp và khuyến nghị 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY