50 bài tập chọn lọc theo Chuyên đề vật chất di truyền biến dị cấp độ phân tử (có đáp án)

Câu 36 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015

Một gen có 3600 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng

số nuclêôtit của gen. Số liên kết hidro bị phá vỡ khi gen nhân đôi 4 lần là

A. 74880. B. 4680. C. 70200. D. 57600.

Câu 37. Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015

Một gen có 240 chu kì xoắn, tổng số nuclêôtit loại T với nuclêôtit loại khác chiếm 40% tổng

số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có A chiếm 20%; X chiếm 25% tổng sổ nuclêôtit của

mạch, số nuclêôtit trên mạch 2 của gen là

A. 480A; 840G; 600X; 480T. B. 480G; 840T; 600X; 480A.

C. 480A; 840X: 600G; 480T. D. 480X; 840G; 600A: 480T.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY