5 sự thật khi lãnh đạo

- Thói quen làm việc cá nhân, bao gồm việc giữ các đòi hỏi và cam kết tại các cuộc họp, lịch trình và phối hợp với nhóm và những người khác.- Quản lý cảm xúc cá nhân và sự căng thẳng: Khi bạn ở vị trí lãnh đạo, cảm xúc của bạn sẽ có ảnh hưởng đến nhiều người khác. Bạn không được để sự căng thẳng của mình lan rộng ra toàn tổ chức.- Cơ sở hạ tầng và hệ thống lãnh đạo của bạn, bao gồm cách bạn xử lý với ngân sách, hội đồng hỗ trợ, các chức năng hỗ trợ của tổ chức như tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và chức năng hoạt động của tổ chức.- Tầm nhìn và chiến lược: Những điều này cần phải được phát triển để chúng luôn rõ ràng, phong phú và khuyến khích những người khác tiến hành đúng hướng. Trong khi việc quản lý là tránh những khó khăn mà bạn gặp phải, thì việc lãnh đạo đòi hỏi bạn phải mở một đường đi cho những người khác.

- Thói quen làm việc cá nhân, bao gồm việc giữ các đòi hỏi và cam kết

tại các cuộc họp, lịch trình và phối hợp với nhóm và những người khác.

- Quản lý cảm xúc cá nhân và sự căng thẳng: Khi bạn ở vị trí lãnh

đạo, cảm xúc của bạn sẽ có ảnh hưởng đến nhiều người khác. Bạn không

được để sự căng thẳng của mình lan rộng ra toàn tổ chức.

- Cơ sở hạ tầng và hệ thống lãnh đạo của bạn, bao gồm cách bạn xử lý

với ngân sách, hội đồng hỗ trợ, các chức năng hỗ trợ của tổ chức như tài

chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và chức năng hoạt động của

tổ chức.

- Tầm nhìn và chiến lược: Những điều này cần phải được phát triển để

chúng luôn rõ ràng, phong phú và khuyến khích những người khác tiến

hành đúng hướng. Trong khi việc quản lý là tránh những khó khăn mà

bạn gặp phải, thì việc lãnh đạo đòi hỏi bạn phải mở một đường đi cho

những người khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY