100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự

56. Bắt chước là những ứng dụng máy tính để giúp truy cập những kỹ năng huấn luyện, thông tin, và những lời cố vấn về chuyên môn khi có một vấn đề nảy sinh trong công việc.a. Đúngb. Sai57. . là một phương pháp đào tạo giới thiệu tình huống thực tế trong cuộc sống giúp cho người được đào tạo đưa ra các quyết định đúng đắn hợp lý phản ảnh những gì xảy ra trong công việc. a. Thực tập.b. Thử việc.c. Mô phỏng,dựa theo.d. Nghiên cứu các tình huống.58. Loại hình đào tạo nào có các nhu cầu tự nhiên còn tồn tại những hạn chế`?a. Các chương trình dựa trên kinh nghiệm.b. Các chương trình huấn luyện chéo.c. Huấn luyện kết hợp.d. Nghiên cứu hoạt động.59. Câu nào sau đây không được xem là thành công trong việc đào tạo huấn luyện?a. Người được đào tạo không hài lòng cề chương trình.b. Người được đào tạo không có tiến bộ trong làm việc.c. Người được đào tạo học được những kỹ năng và kiến thức mới.d. Chương trình của công ty có cải tiến

56. Bắt chước là những ứng dụng máy tính để giúp truy cập những kỹ năng huấn luyện, thông tin, và những lời cố vấn về chuyên môn khi có một vấn đề nảy sinh trong công việc.

a. Đúng

b. Sai

57. . là một phương pháp đào tạo giới thiệu tình huống thực tế trong cuộc sống giúp cho người được đào tạo đưa ra các quyết định đúng đắn hợp lý phản ảnh những gì xảy ra trong công việc.

a. Thực tập.

b. Thử việc.

c. Mô phỏng,dựa theo.

d. Nghiên cứu các tình huống.

58. Loại hình đào tạo nào có các nhu cầu tự nhiên còn tồn tại những hạn chế`?

a. Các chương trình dựa trên kinh nghiệm.

b. Các chương trình huấn luyện chéo.

c. Huấn luyện kết hợp.

d. Nghiên cứu hoạt động.

59. Câu nào sau đây không được xem là thành công trong việc đào tạo huấn luyện?

a. Người được đào tạo không hài lòng cề chương trình.

b. Người được đào tạo không có tiến bộ trong làm việc.

c. Người được đào tạo học được những kỹ năng và kiến thức mới.

d. Chương trình của công ty có cải tiến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY